Systemy oddymiania są istotne dla umożliwienia bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku podczas pożaru, a także przy prowadzeniu akcji gaśniczo-ratunkowej. W skład systemu wchodzą klapy oddymiajcie i otwory napowietrzające otwierane po odebraniu przez centralę sygnału z czujników dymu. Ponadto elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do wentylacji pomieszczeń. El-wlod wykonuje usługi w zakresie projektowania i montażu systemów oddymiania, dobierając skuteczne rozwiązania do danego obiektu.