Projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych silnoprądowych jest usługą świadczoną przez firmę El-wlod od początku jej istnienia. Wykonujemy między innymi:

  • projekty instalacji elektrycznych silnoprądowych obiektów wraz z obsługą spraw w Zakładzie Energetycznym,
  • montaż szaf i tablic rozdzielczych, w tym także sterowanych automatycznie,
  • montaż agregatów prądotwórczych,
  • projektowanie i montaż zasilania dla linii technologicznych,
  • montaż nowych, modernizacja, naprawy i wymiana starych instalacji,
  • konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • projektowanie i montaż systemów zasilania awaryjnego, rezerwowego i gwarantowanego,
  • wszelkie pomiary elektryczne.