Instalacja odgromowa chroni budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych, w tym także uszkodzeń urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Firma El-wlod oferuje usługi w zakresie projektowania, naprawy i montażu nowych instalacji odgromowych zewnętrznych, jak również ograniczników przeciwprzepięciowych wewnątrz budynku.