Instalacje oddymiania

Systemy oddymiania są istotne dla umożliwienia bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku podczas pożaru, a także przy prowadzeniu akcji gaśniczo-ratunkowej. W skład systemu wchodzą klapy oddymiajcie i otwory napowietrzające otwierane po odebraniu przez centralę sygnału z czujników dymu. Ponadto elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do wentylacji pomieszczeń. El-wlod wykonuje usługi w…

Instalacje odgromowe

Instalacja odgromowa chroni budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych, w tym także uszkodzeń urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Firma El-wlod oferuje usługi w zakresie projektowania, naprawy i montażu nowych instalacji odgromowych zewnętrznych, jak również ograniczników przeciwprzepięciowych wewnątrz budynku.

Modernizacja oświetlenia

El-wlod wykonuje usługi w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia, podstawowego i awaryjnego oraz projektowania i montażu instalacji i opraw oświetleniowych. Wykonujemy modernizacje istniejących instalacji i wymianę opraw. Oferujemy również symulacje komputerowe natężenia oświetlenia.

Sieci silnoprądowe

Projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych silnoprądowych jest usługą świadczoną przez firmę El-wlod od początku jej istnienia. Wykonujemy między innymi: projekty instalacji elektrycznych silnoprądowych obiektów wraz z obsługą spraw w Zakładzie Energetycznym, montaż szaf i tablic rozdzielczych, w tym także sterowanych automatycznie, montaż agregatów prądotwórczych, projektowanie i montaż zasilania dla linii technologicznych, montaż nowych, modernizacja, naprawy…

Sieci teletechniczne

El-wlod wykonuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu sieci teletechnicznych: sieci komputerowych LAN, WAN, sieci telefonicznych, okablowania strukturalnego. Niezawodna i sprawnie działająca sieć teletechniczna stanowi obecnie niezbędny element w budynkach biurowych, halach produkcyjnych jak również w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Sieci teletechniczne wykonujemy w najnowszych technologiach zapewniających wysoki standard użytkowania (kategorie 5e, 6, 6A, 7…